Contador de Paraules

Comptador de paraules i caràcters gratuït sense limitacions, en català.

Caràcters: 0
Paraules: 0
Frases: 0
Paràgrafs: 0
Temps de lectura: 0
Puntuació de llegibilitat.
Paraules més utilitzades:

Què és un Comptador de Paraules?

Per comprovar el recompte de mots i paraules, senzillament col·loca el cursor a la caixa de text i comença a escriure. Veuràs el número de caràcters i com augmenten els mots o disminueixen mentre escrius, elimines, o edites. També pots copiar i pegar text des d'un altre programa a l'editor en línia.

Sabent el recompte de paraules d'un text pot ser important. Per exemple, si un autor ha d'escriure un mínim o quantitat màxima de paraules per a un article, assaig, informe, història, llibre, paper, etc. Aquesta eina de Comptador de Paraules t'ajudarà per fer segur el recompte de paraules que necesites assolir com a requisit concret o estades dins d'un límit segur.

A més a més, el Comptador de Paraules et mostra el top 10 de paraules clau i densitat de paraula clau de l'article que estàs escrivint. Això et permet saber quines paraules clau utilitzes més sovint i amb quins percentatges.

En el resum de detalls pots veure la mitjana paraules i el temps de lectura per al teu text i el nivell d'educació una persona necessitaria en ordre d'entendre els mots estàs utilitzant.

És fàcil d'utilitzar per comptar paraules, caràcters, frases, paràgrafs i pàgines en temps real.

També pots utilitzar el Comptador de Paraules per saber el tamany de text màxim per Twitter (140), meta descripció per a Google (300), i máxim visible de Facebook (~250).

Referencies

El llistat de mots buits del català que fa anar aquesta eina ha estat obtinguda de Lluís de Yzaguirre i Maura, director del Laboratori de Tecnologies Lingüístiques de l'IULA-UPF (Institut de Lingüística Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra), més informació.

Altres idiomes